Donderdag 16 juni 2022

Ik vind het elke keer onvoorstelbaar dat zoveel mensen meteen denken beter te weten hoe het zit, zonder vaak ook maar enige ter zake doende kennis te hebben. Terwijl het nu moeten gaan aanpakken van het stikstofprobleem uit de landbouw in essentie heel simpel uit te leggen is.

1) We hebben in de EU afgesproken dat we voor bepaalde natuurwaarden de randvoorwaarden zullen creëren in daarvoor aangewezen gebieden[1]. Dit is onze bijdrage om het verlies aan biodiversiteit tegen te gaan.

2) Verzuring via een teveel aan ammoniak (NH3) werkt dat nu in heel belangrijke mate tegen en hiervan komt ruim 87% uit de landbouw (veeteelt)[2].

3) Ja, er is meer stikstof op aarde, vooral in de lucht, maar dat is niet-reactief stikstof[3], dat doet dus zo niets. Wel kan daar door bepaalde bacteriën die in symbiose leven met bijvoorbeeld vlinderbloemigen eerst ammonium en daarna door andere bacteriën nitraat van gemaakt worden dat planten opnemen. Dit is een natuurlijk (bemestings)proces waarop de natuur allang ingespeeld is geraakt.

4) Ook is er ander reactief stikstof dan ammoniak, NOx uit verbrandingsprocessen zoals bij fabrieken, centrales of van de auto, maar dat verwaait veel meer[4]. Is ook nadelig en verzuurt de omgeving ook en moet ook zeker nog verder worden aangepakt. Daar gebeurt gelukkig ook al volop wat en die uitstoot daalt al jaren door. Al met al is dat nu een wat minder urgent probleem voor de Natura2000 gebieden dan al de NH3 uit de landbouw.  

5) We werken al jaren aan het verbeteren van de NH3-emissie uit de landbouw, maar die vooral technische maatregelen schieten toch echt tekort in de praktijk[5], vandaar dat de NH3-uitstoot daaruit ook al tien jaar niet meer daalt en veel en veel te hoog blijft voor de natuur in de omgeving.

6) Dus ziet gelukkig nu ook een minister en ook een premier van VVD-huize in dat er echt wat moet gebeuren in de landbouw[6] om de NH3-uitstoot wel weer drastisch aan te pakken.  

7) Helaas hun partijachterban nog niet, die houden zelfs weer het kletsverhaal dat er niet echt op stikstof gemeten wordt[7]. Nou dat wordt er dagelijks, soms zelfs elk uur[8].

8) En ja, NH3 werkt basisch, maar verzuurt toch echt de natuur als er veel meer is dan planten kunnen opnemen. Het uit NH3 in regen en mist gevormde ammonium (NH4+) wordt dan in de bodem door bacteriën omgezet in salpeterzuur (HNO3)[9].

9) Dus laten we nu ophouden met dat trucje om de wetenschap onterecht aan te vallen als de uitkomst je niet bevalt. Dat hebben we nu wel vaak genoeg gezien zoals bij de tabakslobby, de klimaatontkenners of de coronaontkenners[10].

Niet alleen de natuur gaat eraan, maar het is ook al zover dat er geen bouw- of aanlegvergunning meer doorgaat[11]. En ook de luchthavens zullen zo geen natuurvergunning krijgen[12]. Mij heb je daar niet mee, maar als samenleving heb je dan toch echt een groot probleem. Vluchten voor de ammoniakaanpak in de landbouw kan dus echt niet meer, ook niet als je VVD of CDA[13] bent of een partij die hierin alleen maar populistisch wil zijn.

Want ook hier geldt toch echt weer: “Everyone is entitled to his own opinion, but not to his own facts[14].”


[1] https://www.natura2000.nl/gebieden

[2] https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-stikstof/stikstofemissies-naar-lucht 

[3] https://www.biomaatschappij.nl/artikel/de-mens-produceert-veel-reactief-stikstof/

[4] https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/milieuproblemen/stikstof-in-de-lucht-en-bodem/

[5] https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/rivm-duurzame-innovaties-tegen-stikstof-uit-veestallen-werken-veel-slechter-dan-aangenomen~bab5879c/

[6] https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/minister-van-der-wal-presenteert-vandaag-stikstofplan-we-hebben-geen-enkele-keuze~bb5c4556/

[7] https://nos.nl/collectie/13901/artikel/2432312-vvd-leden-willen-dat-kabinet-stikstofbeleid-aanpast

[8] https://www.rivm.nl/stikstof/meten  

[9] https://www.nemokennislink.nl/publicaties/mest-is-goed-voor-planten-en-verzuring-bestaat-niet/

[10] https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2432837-voorzitter-stikstofcommissie-metingen-zijn-geen-meningen

[11] https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/verstrekkend-stikstofvonnis-zet-bouwvergunningen-voor-meer-dan-30-duizend-woningen-op-losse-schroeven~bbdc21cc/

[12] https://eenvandaag.avrotros.nl/item/schiphol-is-niet-de-enige-ook-5-andere-nederlandse-vliegvelden-missen-natuurvergunning/

[13] https://www.bnr.nl/nieuws/duurzaamheid/10478801/cda-verliest-kiezers-wil-aanpassing-stikstofplannen

[14] https://www.goodreads.com/quotes/1745-everyone-is-entitled-to-his-own-opinion-but-not-to

Deel deze column