Woensdag 13 juli 2002

Soms heb je een bericht dat blijft hangen en doorzeuren zodat ik dan toch maar besluit om er een column over te schrijven en ik het zelf ook wat beter kan plaatsen. Typisch zoiets is wat vorige week in het nieuws kwam dat we maar liefst 125 miljard aan zorg en welzijn hebben uitgegeven vorig jaar.

Dat is dus bijna 9 miljard meer dan het jaar daarvoor[1] en  blijkbaar 40 miljard meer dan de 85 miljard die was gepland[2]. Maar goed, dat kan samenhangen met een andere wijze van kosten bundelen. Wel is dit al met al bijna een derde van alle Rijksuitgaven. Laat dat nou eens even tot u doordringen, dat is toch onvoorstelbaar. Er werken nu 1 op de 6 Nederlanders in deze sector[3] en dat gaat alleen maar fors omhoog naar 1 op de 4[4] of nog meer. Geen wonder dat er zulke personeelstekorten al zijn en zeker nog meer dreigen[5].

Nu was er uiteraard de coronapandemie die de zorgkosten zo heeft doen stijgen, maar dan nog moet je je steeds meer afvragen of je dit wel zijn gang wilt laten gaan[6]. Laten mensen overigens om te beginnen ophouden om te zeggen dat er zo bezuinigd wordt in de zorg, want er gaat dus elk jaar alleen maar meer geld naartoe. En zo zijn er nog wel wat meer misvattingen over deze sector aan te pakken[7].

Maar met dit soort bedragen past toch vooral ook het besef dat niet alles kan. De zorgsector zal veel meer moeten kiezen en preventie volgens mij ook een veel belangrijkere afweging moeten maken voor hoe mensen precies geholpen gaan worden. Ja, dat betekent gaan meewegen wat mensen zelf doen om niet ziek te worden en ook wat ze doen om weer beter te worden. Nu lijkt het toch ook wel eens op dweilen met de kraan open. En nee, preventiebeleid alleen zonder consequenties lijkt volstrekt niet voldoende[8]. Tegelijk moeten mensen dan ook wel de kans krijgen om hieraan te gaan werken, dus ondersteunend preventiebeleid zal veel meer een rol moeten krijgen. Ik pleit er zeker niet voor om de menselijke maat uit het oog te verliezen.

Maar op deze voet doorgaan kan in ieder geval echt niet meer. Besef eens even dat alleen al de bijna 9 miljard die we meer uitgaven aan zorg vorig jaar dan het jaar daarvoor duidelijk meer is dan wat we met alle extra inzet erbij aan klimaatbeleid uitgaven[9].

Inderdaad. Het is maar wat je belangrijk vindt naar de toekomst toe.


[1] https://nos.nl/artikel/2435626-zorguitgaven-stegen-afgelopen-jaar-met-466-euro-per-persoon-vooral-door-corona

[2] https://www.rijksfinancien.nl/visuals/2021/begroting/uitgaven

[3] https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/arbeidsmarkt-zorg-en-welzijn

[4] https://pimwerkt.nu/2-miljoen-mensen-in-de-zorg-nodig/

[5] https://nos.nl/artikel/2413851-onderzoek-tekort-aan-zorgpersoneel-op-lange-termijn-alleen-maar-groter

[6] https://www.vtv2018.nl/zorguitgaven

[7] https://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-2021/7-misvattingen-over-ons-zorgstelsel

[8] https://esb.nu/blog/20060501/preventie-is-belangrijk-maar-verlaagt-zorgkosten-nauwelijks

[9] https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag/belangrijkste-maatregelen-prinsjesdag/klimaat

Deel deze column