maandag 8 november 2021

Hoewel Greta Thunberg ongetwijfeld alle reden heeft om al teleurgesteld te zijn over de COP26 in Glasgow[1], is er wel degelijk iets bereikt in de eerste week[2]. De door de regeringsleiders beloofde klimaatplannen waren ambitieuzer dan verwacht, vrijwel alle landen hebben het jaar uitgesproken waarin ze klimaatneutraal willen worden (zelfs Australië en India) en als alles lukt blijft de maximale 1,5 graad temperatuurstijging in beeld[3]

Maar dan?

We hebben eerder klimaatakkoorden gehad, het eerste was het Kyoto-protocol[4] uit 1997, wat de uitwerking was van het Klimaatverdrag uit 1992. Dit protocol kende bindende afspraken over de noodzakelijke vermindering van broeikasgasuitstoot per land. Het protocol is een keer verlengd maar de uiteindelijke opvolger ervan in 2015, het Klimaatakkoord van Parijs[5], kende veel minder bindende doelstellingen. Dit akkoord vroeg de landen vooral om het opstellen van een eigen plan om de emissies terug te dringen en om al die plannen te publiceren. Ik was wel blij dat er in Parijs iets afgesproken werd, maar in feite was het een stap terug ten opzichte van het eerdere Kyoto-protocol.

Aan harde afspraken ontbreekt het nu ook wel een beetje[6], maar ze zijn er voor een deel wel. Zo is er een door de EU en de VS geleid initiatief om de uitstoot van het krachtige broeikasgas methaan met 30 procent te verminderen. Toch echt niet onbelangrijk[7]. Ook kwamen er plannen om de ontbossing tegen te gaan[8] en om de investeringen in fossiele brandstoffen af te bouwen, ook gesteund door Nederland[9], naast nog wat meer zaken als het gebruik van kolen verbieden en om duizenden miljarden euro’s vrij te maken voor de overgang naar een duurzame samenleving.

Oké, deze enthousiast gepresenteerde akkoorden maskeren een beetje alle eerdere gebroken beloften. Maar toch, het is wel goed dat dit bereikt is. Alleen moet het nu in de tweede week van COP26 vertaald worden in afspraken die echt het verschil gaan maken. Hoewel onze premier Rutte enthousiast sprak in Glasgow[10] is hij toch ook wel de premier van het haalbaar en betaalbaar houden van het klimaatbeleid[11].

Nou, die luxe hebben we niet meer. Wat dat betreft is de speelruimte na ruim 30 jaar vrijblijvendheid wel op[12].


[1] https://www.youtube.com/watch?v=KDKzI9BEV5w

[2] https://ukcop26.org/news/

[3] https://www.bondbeterleefmilieu.be/artikel/na-eerste-week-cop26-deur-naar-15-graden-blijft-op-een-kier

[4] https://unfccc.int/kyoto_protocol

[5] https://npokennis.nl/longread/7605/wat-is-het-klimaatakkoord-van-parijs

[6] https://www.bbc.com/news/science-environment-59193769

[7] https://www.nationalgeographic.nl/methaanreductie-tijdens-cop26-mogelijke-sleutel-tot-halen-klimaatdoelstellingen

[8] https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/dat-glasgow-een-eind-aan-ontbossing-wil-is-een-forse-stap-tegen-klimaatverandering~be27c7d6/

[9] https://www.bnnvara.nl/vroegevogels/artikelen/cop26-nederland-steunt-toch-de-verklaring-einde-fossielensteun

[10] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/toespraken/2021/11/01/toespraak-minister-president-rutte-op-vn-klimaattop-in-glasgow-cop26

[11] https://www.nrc.nl/nieuws/2021/10/26/rutte-is-zn-taal-gaan-aanpassen-a4063217

[12] https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2309672-hoe-30-jaar-geleden-op-een-haar-na-in-noordwijk-het-klimaat-werd-gered

Deel deze column