dinsdag 13 oktober 2020

Meteen na de persconferentie over de nieuwe coronamaatregelen deze persoonlijke column geschreven.

Het gaat nu onvoorstelbaar slecht in Nederland, in dit tempo zullen we nog in december zo’n 500.000 nieuwe besmettingen met Covid-19 per week kunnen halen. Geen wonder dat er nu eens echt iets moet gebeuren om het aantal besmettingen terug te brengen en de R-waarde onder de 1 te krijgen. Eindelijk lijkt dit kabinet dat ook door te krijgen.
Wat we de hele tijd al hadden moeten blijven doen weten we ook al vanaf maart: afstand houden en niet dicht bij elkaar staan/zitten, liefst buiten en niet binnen afspreken, goed alles luchten, ergens anders dan thuis binnen altijd een mondkapje opdoen en met zo weinig mogelijk mensen afspreken. Was ook vaak je handen, zeker als je buiten bent geweest en het allerbelangrijkste: met klachten blijf je overal weg.
Toch doen we het maar niet, vaak ook niet omdat alles, behalve de mondkapjes in het OV, maar een advies is. En wat die mondkapjes betreft laat Rutte niet na om aan te geven dat ze maar heel, heel weinig helpen. Lekker motiverend allemaal.

Terwijl het ergens belachelijk is dat het zo ver weer heeft kunnen komen, want we waren eind juni van de Covid-19 besmettingen af. Vanaf dan dus alles op alles zetten om dat zo te houden zou je denken en dus vanaf toen pas de maatregelen gaan versoepelen als het virus goed in beeld blijft door voldoende capaciteit voor testen en het bron- en contactonderzoek. De maatregelen hadden nooit allemaal tegelijk mogen worden opgeheven, maar een voor een zodat je de effecten van die versoepelingen had kunnen zien.
Het ging anders. In een keer mocht alles weer, het crisiscentrum en het OMT werden gestopt, iedereen ging volop op vakantie, ook naar drukke vakantieoorden, en de persconferenties stopten. Precies toen het erop aankwam om de situatie met een gezamenlijke inspanning zo goed te houden was er geen structuur meer, waren er geen mensen om daarmee aan de slag te blijven en geen persconferenties om ons als bevolking scherp te houden.

Geen wonder dat we nu hier gekomen zijn, want het gedrag van het virus is toch behoorlijk voorspelbaar en tot nu toe waren alle maatregelen, ook die van twee weken geleden, veel te vrijblijvend. Inderdaad, Rutte lijkt maar niet te willen leiden.
En ik weet ook wel dat lang niet alle mensen zo ziek worden van corona, maar toch een deel van de patiënten juist wel. We zien nu weer dat het virus zo besmettelijk is dat door die relatief kleine heel zieke groep de ziekenhuizen zomaar weer overbelast raken, waardoor ook andere patiënten niet meer de zorg krijgen die ze nodig hebben. En dat ontwricht de samenleving ook en uiteindelijk zelfs meer dan een feitelijke lock down, dat wordt nu ook wel duidelijk.

Het is de komende weken echt erop of eronder. En zelfs als het lukt om het virus nu in te dammen en de R-waarde echt onder de 1 te krijgen, zelfs dan zullen we nog maandenlang, en persoonlijk denk ik zelfs jarenlang, ons aan de belangrijkste regels moeten houden. Ook met een vaccin.
En ik denk ook dat er al veel meer nagedacht moet worden over wat je eigenlijk nog met steunmaatregelen overeind wilt houden. Ook hier lijkt het kabinet geen keuzes te willen maken en durft Rutte ook niet in te leiden. Zeker niet tot de verkiezingen van mei en als je bekijkt hoe populair hij is, is dat blijkbaar ook precies wat heel veel gewone Nederlanders het liefste willen.

Jammer dan dat het virus zich niet zoveel aantrekt van wat wij het liefste willen. Dat gaat namelijk gewoon zijn eigen gang, we zullen dus wel moeten kiezen. 

Deel deze column