Bent u ook begaan met een eerlijke toekomst voor iedereen dan is de aanpak van de klimaatverandering wellicht de belangrijkste afweging voor de partij waar u morgen op stemt bij de Europese verkiezingen. Het officiële klimaatdoel van de EU is nu 55 procent minder CO2-uitstoot in 2030 en in 2050 moeten alle EU-landen klimaatneutraal zijn. Mijn LinkedIn post over de partijen toch ook hier als column.

Met de winnaar van de afgelopen verkiezingen PVV bent u gauw klaar. In hun programma van een paar kantjes vooral weer frustratie (VAN KLIMAATHYSTERIE NAAR KLIMAATREALISME), maar zelf stellen ze concreet geen enkele maatregel voor. Dat is wel weer heel makkelijk scoren. https://lnkd.in/emja2itr
BBB wil ook in feite af van de wettelijke klimaatdoelstellingen en pleit voor “realistische streefcijfers met ruimte voor politieke belangenafweging”. Maar ja, ook hier alleen makkelijk scoren, de partij doet geen concrete voorstellen voor die streefcijfers. https://lnkd.in/eRpwSzUS. Het schrappen of afzwakken van het klimaatdoel dat deze partijen willen betekent overigens dat de EU uit het klimaatakkoord van Parijs moet stappen. Kortom, kansloos dus.

De VVD wil de huidige doelen handhaven, met “minder overlappende regels” en meer kernenergie. https://lnkd.in/e6KptYDG. NSC lijkt niet expliciet voor of tegen de huidige doelen, wel vallen hier de woorden “eerlijk” en “verstandig”, die politiek meestal een opmaat zijn om minder te willen. https://lnkd.in/e9_eP5fa
Ook het CDA lijkt de huidige EU-klimaatkoers te steunen, al valt hier het woord “realistisch”. https://lnkd.in/efe8AncH en ook de SP onderschrijft de klimaatdoelen, maar niet de ingeslagen kapitalistische weg. https://lnkd.in/ekPcia8y.

GroenLinks-PvdA, D66, Volt en Partij voor de Dieren willen de klimaatdoelen liefst aanscherpen en al in 2040 klimaatneutraal worden. GL-PvdA dan wel op “sociale wijze” https://lnkd.in/eFcw9-9a. D66 geeft in hun 100 pagina’s programma aan dat we in 2050 zelfs “klimaatpositief” moeten zijn https://lnkd.in/ehEmanbN en Volt pleit voor “holistisch klimaatbeheer” daarbij in hun ruim 150 pagina’s. https://lnkd.in/exTgXmzC.
Tot slot de Partij voor de Dieren; die begint als enige hun verkiezingsprogramma ermee, wil vooral de vervuilende bedrijven aanpakken, stoppen met de vee-industrie en vooral ook stoppen met economische groei. https://lnkd.in/ehvZH8Qa. Hmm …

Deel deze column