Donderdag 20 oktober 2022

Recent is er een uitspraak gedaan bij het Europese Hof over de vraag of je als werkgever mag verbieden om religieuze uitingen zoals een hoofddoek, kruis of keppel op het werk te dragen[1].

De kwestie kwam bij het Hof terecht nadat een Belgische moslima geen stage mocht lopen bij een woningcorporatie, omdat de vrouw in het sollicitatiegesprek had aangegeven haar hoofddoek niet af te willen nemen. Later vroeg de vrouw het bedrijf of zij wel mocht stagelopen als zij haar hoofddoek verving door een ander hoofddeksel. Ook dat verzoek werd afgewezen, omdat het bedrijf geen enkel hoofddeksel toestaat. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld petten, mutsen of wat dan ook.

De uitspraak van het Hof is dat zo’n verbod inderdaad mag, maar alleen als het bedrijf ook echt in een interne regel al had vastgelegd dat het dragen van dit soort religieuze tekens voor alle medewerkers is verboden. Dus de reactie erop lijkt helder, een verbod mag. Tegelijk staat er wel een kanttekening in de uitspraak, want het Hof beseft dat religieuze mensen hiermee extra worden benadeeld. Daarom moet in deze zaak de arbeidsrechtbank in Brussel nagaan of dat niet het geval is.

Maar het gaat nog verder aldus advocaat (met hoofddoek)  Elsa van de Loo, die zich veel bezighoudt met gelijke behandeling en mensenrechten[2]. De werkgever moet ook kunnen aantonen dat het hanteren van zo’n verbod noodzakelijk is voor de organisatie. Dat is nogal wat, je moet bijvoorbeeld kunnen bewijzen als bedrijf dat je verlies lijdt of dat de werknemers gevaar lopen als iemand een hoofddoek of keppeltje draagt. Nou, dat zal niet zo heel vaak lukken.

Kijk, persoonlijk vind ik elke religie of geloof moeilijk serieus te nemen en eigenlijk in essentie niet zo heel veel anders dan geloven dat we door reptielen geregeerd worden[3]. Religies zitten immers ook vol met absurde veronderstellingen, die geen enkele bewijsvoering overleven. We zijn er alleen wat meer aan gewend omdat de meeste religies al heel lang bestaan. Maar als serieus werkgever zou ik er zeker moeite mee hebben om symbolen die dit soort onzindenken versterken op mijn kosten te moeten verdragen. Ik draai er maar niet omheen.

Daar staat tegenover dat je ook een behoorlijke vrijheid aan mensen moet geven, dus je moet dat dan wel heel goed kunnen onderbouwen. Het kan uiteraard niet zomaar even en zeker niet alleen voor bepaalde religieuze symbolen, want dan wordt het regelrechte discriminatie. En dat mag al helemaal niet, zeker ook in mijn ogen.

Heel interessant onderwerp dus en daar ga ik vanavond met een vriend bij een heerlijk glas eens verder over doorpraten. Want een goed, open en stevig gesprek, daar geloof ik nou in 😉


[1] https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=267126&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=616038

[2] https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5340058/europees-hof-hoofddeksel-neutraliteitsbeleid

[3] https://nos.nl/artikel/2448865-grote-zorgen-in-de-tweede-kamer-over-complottheorieen-baudet

Deel deze column