woensdag 8 april 2020

Hoewel we er nu nog middenin zitten, komt er ook weer een leven na deze coronacrisis. Veel mensen doen al voorstellen om de wereld daarna beter te maken dan voorheen en daar wereldwijd met elkaar aan te werken. Blijkbaar is dit een gebruikelijke reactie bij een crisis, want ook 75 jaar geleden na de Tweede Wereldoorlog was de roep hiervoor sterk. De wereld zou nooit meer zo gewelddadig mogen worden en om daarvoor te zorgen werd de Verenigde Naties opgericht[1] met als belangrijkste doel het handhaven van de internationale vrede en veiligheid.
In het geformuleerde Handvest[2] zijn de regels vastgelegd waaraan de lidstaten zich zullen houden om zo het algemeen belang op aarde voor vrede, veiligheid en voorspoed te dienen boven het eigen belang. Voor de uitvoering van deze regels zijn in de loop der jaren nogal wat Programma’s opgezet[3] evenals Gespecialiseerde Organisaties[4].

Met grote verdragen heeft de VN geprobeerd om het oorspronkelijke uitgangspunt te verwezenlijken. Nadat er nogal wat landen in de jaren vijftig en zestig onafhankelijk werden van de West-Europese koloniale machten, verbreedde de aandacht meer en meer naar een rechtvaardiger economische wereldorde. Deze ex-kolonies verkeerden in een achterstandssituatie en zouden voor gelijkwaardige economische kansen een tijdelijke voorkeursbehandeling nodig hebben. Hiervoor werd in het verlengde van een conferentie in 1964 de UNCTAD[5] opgericht als permanent intergouvernementeel lichaam ter bevordering van de handel en de economische ontwikkeling. Het was mijn eerste kennismaking met de VN, toen onder leiding van de Birmees U Thant.
Dit was maar het begin van veel conferenties die de vele VN-organisaties oprichtten met programma’s die evenzo vaak weer ingebed raakten in het dagelijks wheelen en dealen. Nog maar moeilijk was op termijn te zien hoe idealistisch de ideeën erachter ooit waren. Even los van of dit nou door de VN komt of doordat de lidstaten uiteindelijk niet doorpakken met hun beloftes[6].

Om hiervoor een doorbraak te forceren en ook om het momentum van de eeuwwisseling te gebruiken, kwam onder Kofi Annan het ‘We the peoples’-rapport uit[7], met als motto: New century, new challenges. Het voorwoord is duidelijk hierover: The United Nations can succeed in helping to meet those challenges only if all of us feel a renewed sense of mission about our common endeavour.
In de Milleniumconferentie daarna zijn door de wereldleiders acht Millennium Ontwikkelingsdoelen geformuleerd[8] en die hebben ook een nieuwe impuls gegeven. Als na vijftien jaar de balans wordt opgemaakt is die zeker positief[9], maar moet ook gezegd worden dat de impuls eruit is. In 2015 worden dan ook zeventien nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelen[10] geformuleerd waar de VN de komende vijftien jaar aan wil werken. Wereldleiders zetten daar eind september 2015 hun handtekening onder.

Het zijn deze SDG-doelen waar de VN-lidstaten nu aan werken, vaak zoals in Nederland met een maatschappelijke uitvoeringsorganisatie[11] en als u eerlijk bent wist u dat waarschijnlijk niet. Voordat we nu weer het wiel gaan uitvinden, zou het wellicht beter zijn om de vele gedachten over een veilige, vredige en voorspoedig samenwerkende wereld te koppelen aan wat er al is en daar nu juist meer van te gaan maken.

Dus, hup VN en hup SDG’s zou mijn oproep dan ook zijn voor na deze coronacrisis.


[1]https://www.un.org/en/sections/history/history-united-nations/index.html

[2]https://unric.org/nl/verenigde-naties/vn-handvest/

[3]https://www.un.org/en/sections/about-un/funds-programmes-specialized-agencies-and-others/index.html

[4]https://nl.wikipedia.org/wiki/Gespecialiseerde_organisatie_van_de_Verenigde_Naties

[5]https://unctad.org/en/Pages/aboutus.aspx

[6]https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/hebben-de-verenigde-naties-gefaald~be868e9b/

[7]https://www.un.org/en/events/pastevents/pdfs/We_The_Peoples.pdf

[8]https://www.who.int/topics/millennium_development_goals/about/en/

[9]https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/mdg/the-millennium-development-goals-report-2015.html

[10]https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontwikkelingssamenwerking/internationale-afspraken-ontwikkelingssamenwerking/global-goals-werelddoelen-voor-duurzame-ontwikkeling

[11]https://www.sdgnederland.nl/

Deel deze column