woensdag 20 februari 2019

Stevige debatten in de Tweede Kamer[1], Schoolstrike4Climate[2] en het kabinet rekent de plannen van het eind vorig jaar gepresenteerde Klimaatakkoord door[3]. Die berekeningen komen net na de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart, dus geen wonder dat volgens Jesse Klaver het klimaat centraal staat bij die PS-verkiezingen. “Dertig jaar lang voerden wij het klimaatdebat. Nu gaan wij zorgen voor een keerpunt,” zo verkondigt hij al afgelopen zaterdag op het GL-congres in Zwolle[4].
Reken je niet te snel rijk met verkiezingen die nog gehouden moeten worden, denk ik dan als eerste. Maar veel belangrijker: komt er nu met alle aandacht voor het klimaatbeleid echt een keerpunt aan. Ik hoop het, maar er zijn ook genoeg aanwijzingen om het te betwijfelen.

Schiphol mag volop doorgroeien[5], ExxonMobil gaat hun olieproductie de komende jaren gewoon fors verhogen[6] en China bouwt door aan de 700 kolencentrales die ze neerzetten in binnen- en buitenland[7]. Ook een land als India verhoogt de inzet van kolen nog steeds enorm[8]. Kolentechnologie is goedkoop, betrouwbaar en voorlopig nog niet uitgeput.
Samen zijn China en India goed voor een derde van de wereldbevolking en zeker India heeft een hele inhaalslag te maken. Strikt genomen hebben ze daar de ruimte voor, dit land stoot driemaal minder CO2 per hoofd van de bevolking uit dan het gemiddelde op aarde. Wij in Nederland stoten driemaal zoveel als gemiddeld uit en een Amerikaan zelfs vijfmaal zoveel[9]. Omdat wij als rijke landen niet genoeg inleveren, neemt al met al de groei van de CO2-uitstoot op aarde dan ook nog steeds fors toe[10].

Toch is er ook goed nieuws in dat laatste artikel. Zo is de uitstoot van broeikasgassen in 19 landen wel gedaald. De aandacht voor de negatieve gevolgen van kolen neemt zeker toe en de bereidheid om schonere energiebronnen in te zetten ook[11]. De prijs daarvan daalt en zit sinds ruim een jaar onder de prijs van de meeste fossiele brandstoffen[12].
Eind vorig jaar concluderen VN-wetenschappers dat het Klimaatakkoord van Parijs nog mogelijk is, al vereist het wel ingrijpende veranderingen[13]. De wereldwijde CO2-uitstoot moet vanaf 2020 toch wel echt af gaan nemen willen we die doelstellingen halen en in 2050 moet de uitstoot tot nul zijn teruggebracht.

Ja, dat is niet niks. Dus mijn advies zou zijn om daar eens goed aan te denken bij uw partijkeus in de komende PS-verkiezing, maar ook de verkiezingen eind mei voor het Europees Parlement. Of niet, mij hebt u daar niet mee. Mijn tijd duurt het wel en ik heb geen kinderen. Dus wat maakt het mij uit als de mensheid vergaat. Van het uitsterven van een bij tijd en wijle ook wel heel hinderlijk aanwezige zoogdiersoort, daar ligt een bioloog als ik echt niet wakker van.

Toch zou ook ik het raar vinden als we meer aandacht voor het klimaat niet op kunnen brengen voor de mensen die nu al geboren zijn en die ook een beetje fatsoenlijk leven willen in de tweede helft van deze eeuw. Toch maar wel meer op letten dus?


[1] https://www.ad.nl/politiek/klimaatplannen-voor-geen-enkele-partij-meer-heilig-geen-taboes~a4bb55cd/

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/School_strike_for_climate

[3] https://nos.nl/artikel/2264572-klimaatakkoord-de-belangrijkste-plannen-op-een-rij.html

[4] https://panorama.nl/nieuws/politiek/klaver-dit-zijn-de-klimaatverkiezingen

[5] https://www.nu.nl/politiek/5748018/minister-van-nieuwenhuizen-wil-schiphol-laten-groeien-ondanks-protesten.html

[6] https://www.economist.com/briefing/2019/02/09/exxonmobil-gambles-on-growth

[7] http://www.mining.com/chinese-companies-build-700-coal-plants-outside-china/

[8] https://www.technischweekblad.nl/tips/een-zwart-scenario-voor-india/item12111

[9] https://www.economicshelp.org/blog/10296/economics/top-co2-polluters-highest-per-capita/

[10] https://www.scientias.nl/wereldwijde-co2-uitstoot-neemt-ook-in-2018-nog-flink-toe/

[11] https://www.greenpeace.org/nl/klimaatverandering/331/einde-van-kolentijdperk-in-zicht/

[12] https://www.independent.co.uk/environment/solar-and-wind-power-cheaper-than-fossil-fuels-for-the-first-time-a7509251.html

[13] https://www.nrc.nl/nieuws/2018/10/08/parijsakkoord-nog-net-haalbaar-a2405059

Deel deze column