woensdag 5 september 2018

Op mijn afgelopen vakantie in Kroatië kwam ik in gesprek met een Duitse man van mijn leeftijd die vond dat er te veel vluchtelingen in Europa zijn. Nou viel me op dat hij geboren is in Transsylvanië en dus oorspronkelijk Roemeens is en hij tegelijk ook nog een Hongaars paspoort heeft, maar naar Duitsland is verhuisd omdat het daar veel beter is. Wie is hier nou de vluchteling denk ik dan uiteraard, maar blijkbaar is het alleen een probleem als je vluchteling bent van buiten de EU. De echte buitenlanders, zeg maar.

Enkele jaren geleden bleek in Nederland ook dat de helft van de mensen het aantal buitenlanders te hoog vindt.[1] Tot 2016 werd in ons land het onderscheid allochtoon en autochtoon gebruikt en daarbij ook nog niet-westers en westers[2]. In de praktijk werd het begrip allochtoon te stigmatiserend gevonden, wat eigenlijk gek is in een land met eerst een westers allochtone Koningin Beatrix en nu een westers allochtone Koning Willem-Alexander en een niet-westers allochtone Koningin Máxima. Als je het zo bekijkt is het achteraf verrassend dat deze begrippen zo lang zijn gebruikt. Momenteel wordt er gesproken over personen met een Nederlandse of een migratieachtergrond[3].

Volgens de meest recente cijfers van het CBS[4] wonen er in Nederland iets meer dan zeventien miljoen mensen, waarvan meer dan dertien miljoen met een Nederlandse achtergrond en bijna vier miljoen met een migratieachtergrond. De vijf grootste groepen daarbinnen zijn al jaren hetzelfde en ook allemaal ongeveer even groot met 390 tot 350.000 mensen. Het gaat dan om personen (met een ouder) van Turkse herkomst, gevolgd door Marokko, Indonesië, Duitsland en Suriname. De laatste jaren zijn vooral het aantal Polen en het aantal Syriërs toegenomen.
Bijna 95% van alle mensen in Nederland heeft de Nederlandse nationaliteit. Iets meer dan 900.000 mensen is zo buitenlander en daarvan is bijna 60% afkomstig uit een ander EU-land en die telden toch eigenlijk niet als buitenlander. Dan heb je ook nog Australiërs, Amerikanen of mensen uit Noorwegen. Op die manier blijven er toch ook niet zo veel echte buitenlanders over in Nederland, zo’n 300.000 en dus ruim minder dan 2% van de bevolking.

Ondanks grote verschillen in de lidstaten, zijn de macrocijfers in de EU volgens de gegevens van Eurostat[5] vergelijkbaar. In 2016 en 2017 kwamen er wel bijna tweemaal zo veel vluchtelingen naar Europa als in normale jaren, meer dan 1,2 miljoen tegen ruim 600.000 normaal[6]. Ik merkte wel dat dit vooral het gevoelde probleem was. Deze 600.000 extra vluchtelingen vormen 0,12% van de totale bevolking van 511 miljoen mensen in alle EU-landen samen[7]. Of er daarmee sprake is van een teveel aan buitenlanders kun je je afvragen.

Hoe het gesprek afliep, hoor ik u vragen. Niet goed, kan ik wel zeggen. Helaas heb ik wel vaker gemerkt dat mensen niet altijd echt in de feiten zijn geïnteresseerd. Toch zal ik doorgaan om die te noemen, want alleen wat je meet, telt. De rest is niet meer dan een gevoel en daar kan toch best vaak een behoorlijk vooroordeel in zitten.
Zelf woon ik in een populaire wijk in Amsterdam met een van de hoogste buitenlanderspercentages. Natuurlijk zitten er criminelen en fraudeurs tussen en die moeten ook worden aangepakt, maar die heb je onder gewone Nederlanders ook volop. Maar over het algemeen zijn het gewoon mensen en als je ze leert kennen gaat het enge er echt wel vanaf. Maar dat moet je in Nederland soms zelfs een minister van Buitenlandse Zaken nog uitleggen.


[1] https://www.nu.nl/politiek/3928656/meerderheid-vindt-aantal-allochtonen-in-nederland-te-hoog.html

[2] https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/overheid-schrapt-allochtoon-per-direct-uit-vocabulaire~bd863a33d/

[3] https://www.cbs.nl/nl-nl/corporate/2016/43/termen-allochtoon-en-autochtoon-herzien

[4] https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/37296ned/table?ts=1536065331257

[5] https://ec.europa.eu/eurostat/data/database

[6] https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8754388/3-20032018-AP-EN.pdf/50c2b5a5-3e6a-4732-82d0-1caf244549e3

[7] https://www.europa-nu.nl/id/vh6tqk1kv3pv/europese_unie_in_cijfers

Deel deze column